Is het Zuil of Suil?

De familie Zuil begint in 1811, toen iedereen een achternaam moest aannemen van Napoleon en het bevolkingsregister is opgericht. In de archieven van AlleFriezen kun je het naamsaannemingsdocument vinden.

Naamsaanneming Roelof Jans Zwier

Als je goed naar het document kijkt zie je iets vreemds. De achternaam lijkt geschreven met een sierlijke S en geen Z. Dat kan komen doordat het handschrift niet helemaal duidelijk is. Maar in hetzelfde document staat ook de naamsaanneming van Roelof Jans Zwier:

Uit dit document blijkt dat een Z toch duidelijk anders dan S van Suil geschreven wordt. Hieruit kunnen we concluderen dat Jan Reinders Suil bij de naamsaanneming de naam Suil heeft aangenomen en niet Zuil.

Wanneer is dan de naam Zuil geïntroduceerd? In de doopstukken van de eerste kinderen na 1811 wordt nog de naam Suil genoemd, maar niet lang daarna staat overal de naam Zuil genoemd. Hoe dat is gebeurd? Heeft iemand het bewust gedaan, of een foutje gemaakt bij het opschrijven? Dat blijft een mysterie.